Konsultacje mobilnych lekarzy specjalistów w OIZ

Nad gronem naszych Podopiecznych zaczyna czuwać zespół mobilnych lekarzy specjalistów. Fakt ten jest szczególnie ważny dla osób leżących lub mających kłopoty z poruszaniem się.