Opieka i Zaufanie uzyskała status – Przychodni Specjalistycznej

Opieka i Zaufanie uzyskała status – Przychodni Specjalistycznej – wpis do rejestru podmiotów leczniczych.  Opieka i Zaufanie uzyskała status – Przychodni Specjalistycznej – wpis do rejestru podmiotów leczniczych. Opieka i Zaufanie uzyskała status – Przychodni Specjalistycznej – wpis do rejestru podmiotów leczniczych.