Rozpoczynamy kwalifikację – najnowocześniejszy Ośrodek Opiekuńczo- Rehabilitacyjnych na Śląsku

Rozpoczynamy kwalifikację do jednego z najnowocześniejszych Ośrodków Opiekuńczo- Rehabilitacyjnych na Śląsku – przyjazna atmosfera, bardzo zaangażowany personel – lekarze specjaliści, pielęgniarki, opiekunki, rehabilitanci.