Rozpoczynamy kwalifikację do nowych Ośrodków

Rozpoczynamy kwalifikację do nowych Ośrodków w Warszawie i okolicach, w Łodzi oraz pod Poznaniem. Są to najlepsze zakłady opiekuńcze w danych regionach – opieka lekarska, rehabilitacja, zaangażowany personel opiekuńczy.